69677-74-3

Methanone, (4-methylphenyl)[4-(phenylmethyl)phenyl]-,(2,4-dinitrophenyl)hydrazone

Cas Number: 69677-74-3  Molecular Structure
Product Code
2075695
Product Name
Methanone, (4-methylphenyl)[4-(phenylmethyl)phenyl]-,(2,4-dinitrophenyl)hydrazone
Cas Number
69677-74-3
Molecular Formula
C27H22N4O4